Rodney Smith, cigányapostol

1860-ban Londontól nem messze, Eppng erdőben, egy cigánysátorban látta meg a napvilágot. Rodney szülei deszkákból összetákolt lakókocsiján utazik faluról falura, egyik sátorhelyről a következőre éli a cigányok szabad, de hihetetlenül nyomorúságos életét. Hosszú utat jár be, mígnem eljut oda, hogy igehirdetőként Angliában, Amerikában, Ausztráliában és Afrikában tanítsa embertársait. Rodney Smith-et, akit közönségesen „czigány Smith”-nek hívtak.  A methodisták egy alkalommal magukhoz édesgették és megtanították az evangélium szépségeire. A híres Booth generális azután rávette, hogy hittérítő legyen, a fiatalemberen ugyanis mindjárt meglátszott, hogy kiváló szónoki tehetsége van. Mint misszionárius csakhamar híressé vált mindenfelé és oly nagy hatással beszélt, hogy Angliában, Skóthonban és az Egyesült Államokban ezreket és ezreket erősített meg az evangéliumi hitben és vezetett magasabb, bensőségesebb krisztusi életre.

 Forrás:

Budapesti Hírlap, 1910. március

Új Könyvek, 1994

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1910

 https://en.wikipedia.org/wiki/Gipsy_Smith

 

https://www.wholesomewords.org/biography/bsmith2.html