Rácz Pali

1815-ben Nagygécen született. 15 éves korában kénytelen volt falujából megszökni, bujdosása közben 17 éves korában, 22 éves kort színlelve Rozsnyón a verbuváló csapatnál katonának csapott fel és a Milánóban állomásozó 33. ezredhez került. Eleinte, mint gyalogos szolgált, de néhány év múlva már karmesterként látjuk viszont, az általa szervezett cigányzenekar élén. Az 1848-ban kitört olasz forradalom alkalmával, mint kémként tett kitűnő szolgálatokat, minek következtében őrmesterré léptették elő. Az egyik kémszemle alkalmával az olaszoktól körülfogott Wladimir orosz herceget az atléta termetű Rácz Pál és társai szabadították ki, melyért Rácz az orosz Szent György keresztet kapta. A háború után újból Milánóba került, ahol megismerkedett a szép és dúsgazdag Ferrario Giaclitával, akit megszöktetett és csak három nap múlva vitt ismét haza. Ily előzmények után az apa beelegyezett a házasságba és leányával és 150.000 lírát adott hozományul. 18 évi katonai szolgálat után polgári életet kezdett. Háromemeletes háza volt és pompás fogatott tartott. A hozomány fogytával elhatározta, hogy hazajön és muzsikusként keresi meg kenyerét. Hazaérve, először Váczra ment, ahonnan 1863-ban a fővárosba került. Itt eleinte sokat mulatott és e közben hallotta először Pátikárus Ferkót játszani. Ez annyira hatott reá, hogy ettől kezdve szorgalmasan tanult. Bizony be kellett látnia, hogy milyen messze kullog a többi zenészhez képest, de nem esett kétségbe. Beállott az egyikhez tanult nála három hétig, azután ment a másikhoz, végig muzsikálta az összes bandát, eltanulta mindegyiknek a kezejárását, hegedült és verte a cimbalmot, volt brácsás, bőgős és klarinétos, nagy hévvel szedett magába mindent és ő lett Pesten az első muzsikus. Egyre híresebb lett, Sárközi Ferkó révén bejutott a mágnás körökbe, majd az udvarhoz. Játszott udvari bálokon és a legnépszerűbb cigánypírmás lett Magyarországon. Első külföldi útja 1873-ban Lipcsében volt, majd Londonba ment, 1875-ben pedig Szentpétervárra. Mindenhol nagy dicsőséget szerzett a magyar zenének.  Összesen 36 gyermeke volt. Családja körében igazi páter famillius volt. Valóságos cigány dinasztiát alapított. 1885-ben meghalt.

 Forrás:

 

Nógrád vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1911)IRODALOM, TUDOMÁNY, MŰVÉSZET / Ráday Pál

Amerikai Magyar Népszava, 1934. július

 

Budapesti Hírlap, 1904. március