Molnár István Gábor

Operatőr, fotográfus, helytörténet-kutató.

(Bp. 1974)

Az Eötvös Társaság és az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Muzsikus cigány családból származik, anyai nagyapja Rácz István csellós, édesanyja Rácz Gyöngyi (1944-2013) mérnök, közgazdász, tanár az „Eötvös József” Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság elnöke 2013-ig. Édesapja, Molnár Márton rendőrtiszt (1945-2002) testőrként szolgált, a Kormányőrség alezredeseként hunyt el. Élettársa, Váradi Éva gyermekvédelmi szakember, fia Molnár Ábel Márton 5. osztályos tanuló.

Újpesti Cigány Közösségi Ház néven intézményt alapít kollégáival, hogy komplex, folyamatos programok révén oldják meg a cigányság helyi problémáit. Délutáni iskolát működtetnek egyéni és csoportos tantárgyi fejlesztéssel, sporttal és szociális tanácsadással. Véleményük szerint a legtehetségesebb és legfelkészültebb tanároknak kell foglalkozni a hátrányos helyzetű gyermekekkel. A felnőttek számára kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeket szerveznek. Ebben a házban található Magyarország első Cigány Helytörténeti Gyűjteménye, melynek célja, hogy megismertesse és ezáltal elismertesse a cigányok településekhez tartozó múltját, kulturális – közösségi értékeit.

Molnár István Gábor a helyi cigány önkormányzatok legfontosabb feladatának tartja, hogy a településen létrehozzanak méltó kiállású közösségi teret, melyben elindulhat a közös együttgondolkodás, egymás segítése, a lehetőségek megosztása. Véleménye szerint, óriási lemaradásban vagyunk a cigány nyelv visszatanítása, a nemzetiségi történelem és kultúra bemutatása terén, amely nem csak feladata a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak, hanem kötelessége is. Meggyőződése, hogy a cigányság számára fontos értékek, érdekek terén közös kiállásra és tenni akarásra van szükség, amelyhez elengedhetetlen a jó példák létrehozása.