Horváth József

Rákkutató

Huszonhét éves, rákkutató. A karcagi cigánytelepen nevelkedett. Egyetemi tanulmányait Debrecenben végezte: alapokleveles biológusként, majd pedig mesterdiplomás molekuláris genetikusként. Ma a Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetében dolgozik; PhD-hallgató. Nemrég ő kapta az első Aranypánt-díjat, amelyet hétköznapi roma hősöknek adnak. Olyan huszonöt éven felüli romáknak, akik kiemelkedőt nyújtanak az élet bármely területén.

Horváth József jelenleg III. éves PhD hallgató a Debreceni Egyetem Molekuláris sejt- és immunbiológia Doktori Iskolában. Témavezetője: Dr. Scholtz Beáta. Fő kutatási területe: Nyál biomarker vizsgálatok „omics” módszerekkel szájüregi daganatos betegségekben és rákmegelőző állapotokban.

A szájüregi rosszindulatú daganatok 90%-át képező szájüregi laphámrák a hatodik leggyakoribb rákféleség, igen alacsony, alig 50%-ot elérő 5 éves túléléssel. A magas halálozási arány oka legtöbbször a késői felismerés, amely szükségessé teszi a korai diagnózist lehetővé tevő módszerek, köztük nyál biomarker kimutatások alkalmazását. Jelenleg ezen a biomarkerkutatáson dolgozik József nagy erőkkel témavezetőjével és a kutatásban részt vevő kutatókkal.

Immáron harmadik éve oszlopos tagja a Debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégiumnak. Ide irányította a „nagyfőnök” – és itt tért meg, a kollégium egyik lelkészének hatására.

Szakmai tapasztalat
2007.-2009. május

Debreceni Egyetem Növénytani Tanszék, Dr. Surányi Gyula
Szakdolgozat címe: Crocus heuffelianus különböző populációinak és szövettenyésztett formáinak DNS összehasonlítása AFLP-módszerrel
2009-2013. augusztus

Biológus, UD-Genomed Medical Gemomic Technologies Ltd.
Főb tevékenységek:
1. RNS/DNS biobank létrehozása és a schizofrénia betegség génexpressziós változásainak vizsgálata.
2. Különböző antitestek epitóptérképezése a fág display rendszerrel.
3. Fehérjetermélés és különböző bioassay-k létrehozása sejtvonalfejlesztéssel.
4. Rekombináns fehérjék termelése klónozási folyamatokkal.
5. ChIP (Kromatin immunprecipitáció) kísérletek.
2011-2013. augusztus

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Genomi Medicina és Bioinformatikai Szolgáltató Laboratórium
Szakdolgozat címe: Epigenetikai vizsgálatok – Különböző antitestek epitóptérképezése a fág display rendszerrel.