Horváth Gyula

1959 –ben született az alsóvadászi cigánytelepen Tizenhat testvére közül nyolcan érték meg a felnőttkort.  A szüleim mindenféle munkát elvállaltak, hogy el tudják tartani a családot: Ha kellett szőlőt kapáltak, tyúkólat takarítottak, kertet ástak. Édesanyja kosarakat, lábtörlőket is font, amit a környező falvakba vitt eladni. A hatvanas években nagyon nehéz volt a cigánytelepi élet, a rossz körülmények miatt sok gyerek halt meg.  Nem voltak utak, ha esett az eső, térdig ért a sár, akkor a telepről kimozdulni sem lehetett. Tavasztól őszig mezítláb jártak, de télen sem nagyon volt cipőjük, sokszor csak a szeméttelepen talált rongyokból készítettek maguknak „lábbelit”, hogy ne fagyjon el a lábuk. Ötödik osztályos korában, kezdett rendszeresen iskolába járni, alsó tagozatra alig járt, mivel nem volt megfelelő ruhája cipője. Egyik tanára fedezte fel ragyogó értelmi képességeit, ruhával látta, cipővel látta el, hogy iskolába tudjon járni.  Végig kettes tanuló volt, ennek ellenére felvették a miskolci legerősebb középiskolába, a Földes Ferenc Gimnáziumba, ahol már mindvégig jeles tanuló volt.

Első versét tizenegy évesen írta, és le is közölte az Észak-Magyarország című megyei napilap:

Ezek a földházak olyanok,

mint a temetők

az anyák szirénázó sírására figyeljetek,

ti faluk, városok,

istállótestemben megkötött csikószívem

nagyokat rúg

Már két hete nem ríttam,

mint cigánylányok,

úgy ülnek körül a bokrok,

táncba viszi őket a legényszél,

vessző hajuk szétbomlik,

mint a sorsunk.

Publikált az Élet és Irodalomban, a Vigíliában és a Tiszatájban, az Új Írásban, a Napjainkban, a Népszavában és más lapok irodalmi rovatában valamint cigány újságokban.

Horváth Gyula 

Fehérben feketében

Hajad végigömlik az utcánkban,

kibomló orgonák mutatják arcod,

emlékszem,

sokat jártuk a Vadász-patak partját,

bokádhoz igyekezett minden katicabogár,

esteledik,

sötétséggel ömlik tele a város,

szőke hajad világított,

mint a villanykörték,

elmentél,

mint aki gyorsan tűnik el

egy rosszul sikerült életből.

… úgy szerettél élni…

de mindent elrontott

az a kórházi éjszaka,

amiben utoljára fénylett fel hajad,

utoljára takarta be lélegzeted melege

arcom,

fogtam a kezed,

pulzusod nem válaszolt,

gyanús csönddel volt tele

a kórházi szoba,

a lányok az utcán mind rövid hajjal,

mint akik tábornoki parancsra

mennek valahová,

néztem a várost…

hátat fordítottak a házak,

fogtam a kezed,

pulzusod nem válaszolt,

jöttem hazafelé,

a bazaltkövek kicsúsztak talpam alól,

fogtam a kilincset,

hideg ujjaidat fogtam,

ágyunkban kihűlt helyed,

pizsamád jéghideg,

hajadból egy szál sem,

annyi igazolás feküdt előttem,

szemed teleömlött sötéttel…

anyaságban bizakodtál,

azt mondtam:

„jó helyen jársz”,

mindenütt zavaros tócsák,

halott falevelek,

mindenütt kirakatüvegek,

cipők, blúzok, ruhák,

hozzák az emlékedet,

életem veled van tele,

mások hajszála sem férne bele,

…hosszú az éjszaka…

csöndességet nevel a sötét,

álmomban eljöttél,

azt mondtad:

veled halt meg kisbabánk,

felébredtem,

azt hittem,

földrengés érte el az ágyam,

csak a hideg rázott,

bele kell törődnöm

öledből

nem fénylik fel nekem öröm,

hangod idehallik:

„várlak,

lefogytam az égigérő bánatban,

szeme sem világít,

mint a Hold”,

hangod idehallik:

„gyere a síromra,

vezess a lombok alatt,

szemeim kioldódtak,

úgy vágyok egy pár órás

napsütésre…

csontjaim áthűltek

a hosszú telek alatt,

telepergett hideg földdel hajam,

hozz magaddal fésűt,

hogy kifésüljem”,

hangod idehallik:

„takaróm nehéz,

mint a hűség”.

– sok tél jött el fehérben, feketében,

orgonavirágzásban nyílik szemed,

hó  hull vállamra, az a kezed.

*

Horváth Gyula 

Szabadság

Nádasy Erikának, és Nagy Zoltánnak

a miskolci, és az egri színházban játszó

színészeknek, akik nehéz sorsomban

hosszú ideig bámulatos segítséget nyúj-

tottak hosszú hónapokon át. Egy bér-

házból való kilakoltatás után nélkülük

nem tudtunk volna talpra állni.

Köszönöm a segítséget azoknak az

egri, és miskolci színészeknek, akik

Nádasy Erikán és Nagy Zoltánon

keresztül segítettek nekünk.

Köszönöm nektek a segítséget,

nagyon szeretlek titeket!

Szabadság,

látlak-e egyszer

április végi déltájban?

az orgonavirágok szemében?

gyönyörű folyók vizében?

szabadság,

mit vétettél, hogy nem jössz?

nem jöhetsz?

ha egy óra lenne az élet,

azt az egy órát is

veled tölteném el,

szabadság,

mit vétettél, hogy nem jössz?

nem jöhetsz?

látlak-e egyszer

április végi déltájban?

az orgonavirágok szemében?

gyönyörű folyók vizében?

hallod?!

tégy minket szabaddá!

-no-no

csak úgy, passzióból

nem lövöldözünk,

drága barátom,

ha el akarnak sülni

a golyóid:

önts rájuk hideg vizet,

„ÉLETFOGYTIGLANT NEKI!”:

SZÓL AZ EMBERBÍRÓ,

A VÁD ELLENE:

SZÜLETÉSE!

SÍRÁSA!

NEVETÉSE!

szabadság,

hogy az idő pulzusverésében

velem légy,

te mozdulj bennem,

a halálra is te készíts el,

szabadság! szabadság!

látlak-e egyszer

április végi déltájban?

az orgonavirágok szemében?

gyönyörű folyók vizében?

szabadság! szabadság!!

hallsz engem?

na várjál csak…

milyen néven kell téged szólítani,

hogy figyelj ránk,

mert ezektől a túlemberektől

már fáj a vesém,

az oldalam, a hátam,

kicsomagolták őket az utakra

higgy nekem szabadság,

szabadság! szabadság!!

látlak-e egyszer

április végi déltájban?

az orgonavirágok szemében?

gyönyörű folyók vizében?

szabadság,

ha egy óra lenne az élet,

azt az egy órát is

veled tölteném el,

mert elég!!

pulzusomban itt a vég!!

elég! elég!! elég!!!

…zárjátok le a türelem zsilipjét!!!

az nem lehet tovább,

hogy másoknak csak a porát

küldik haza

papírkoporsó-borítékban,

elég! elég!! elég!!!

…zárjátok le a türelem zsilipjét!!!

fogda a házunk!!!

családunk

a négytagú rettegés!!!

elég! elég!! elég!!!

várunk? várunk? várunk!!!

buborék nekik a mi házunk…!!!

szabadság,

látlak-e egyszer

április végi déltájban?

az orgonavirágok szemében?

gyönyörű folyók vizében?

szabadság,

ha egy óra lenne az élet,

azt az egy órát is

veled tölteném el.

*

Horváth Gyula 

Háború II.

Balogh Attilának

Hosszú háborúban haldoklik

a föld,

kezéből kipotyognak

az összetört évszakok,

arcunk felismerhető még

az összecsúszott idők

síkjai közt?

ott egy lábnyom…

aztán semmi,

mindent

egy földbolygó takar be,

olyan könnyen borítékolható

minden élet

és minden halál

– ma a postás ide

a lábát ne tegye!

vakító tisztára mosta

a házat, Mónika,

egy kislány hintázik

az udvaron boldogan,

cipője sarka a földet,

lábujja az eget érinti,

s ahogy száll vele a hinta:

úgy érintgeti lába az eget,

a földet,

ég, föld, ég, föld,

ég, föld, ég, föld,

alatta a sötét föld,

felette a neon ég,

lényünk milyen hosszúságú

a létezésben?

érzem, a várakozás

hosszabbítás minden időben,

estére megtelünk álmossággal,

kezeink, lábaink hazaérnek

a takarók alá,

akkor találkozásunkból

kicsordul egy másik,

s az összecsúszott beton

és neonsíkokon

ott egy lábnyom…

aztán semmi,

az adathalmazok

háborújába visznek,

egy boríték hosszúságában

és szélességében

elfér mindened,

valamilyen számító

még rövidebbre vág,

fekszel az adathalmazok közt

vízszintesen,

ott várod meg a halált,

egy pislantásnyi idő alatt

letörli arcodat

egy ujjhegy,

lefagyasztott sarkad

még emlékszik

az eget földet érintő

hintamozdulatokra,

cipőd sarka a földet,

lábujjad az eget

érintgette,

szállt veled a hinta:

ég, föld, ég, föld,

ég, föld, ég, föld,

lényünk milyen hosszúságú

a létezésben?

érzem a várakozás

hosszabbítás minden időben,

aztán megérkezik valaki,

valami,

elindultok a beton

és neon

összecsúszott síkjai közt,

és ott egy lábnyom…

aztán semmi,

mindent

egy földbolygó takar be,

olyan könnyen borítékolható

minden élet

és minden halál

– ma a postás ide

a lábát ne tegye.

*

Horváth Gyula 

Meggyilkolnak minden éneket

A csontjaidból zongorát!
az szóljon hozzátok jajgatva,
MAGYAROK!
felbőszülve verem a dobeget,
mert folyik e vidék vére!

Hallod-e Bartók Béla,
hallod-e?
Iambadázik a Kárpát-medence,
látod-e?

Hallod-e Bartók Béla,
hallod-e?
gyalázzák a patyolatgyászt,
látod-e?

A csontjaidból zongorát!
az szóljon hozzátok jajgatva,
MAGYAROK!
felbőszülve verem a dobeget!
hallod-e Bartók Béla,
hallod-e?
halálos bánattal mérgezik
az édesanyákat,
látod-e?

Bartók Béla!
nekem börtön e vidék,
neked FEGYHÁZ!
amihez cigaretta jár
és negyven fokos láz.

Hallod-e Bartók Béla, hallod-e?
úgy nézel rám,
mint egy idegenre,
koporsóparipádat
megsarkantyúzva elmész
messze, messze…

Könyörgök neked,
hányd le magadról a földet,
és fojtsd a zongorába
a gyilkos zenészeket…
mert meggyilkolnak
minden éneket,
mert meggyilkolnak minden éneket…

Hallod-e Bartók Béla, hallod-e?
mint a Titanic,
süllyed a Kárpát-medence,
látod-e?
s fedélzetéről
a menekülő emberek
zuhognak a mélységes mély
árvaságba, idegenségbe…

Viharrá erősödik
a tüdőmet szaggató sóhajtás,
Bartók Béla,
szólj! mert én nem szólhatok;
nyelvemet századokon át
FEGYHÁZBAN őrzi
a szigorú némaság.

De felbőszülve verem a dobeget!
hallod-e Bartók Béla, hallod-e?
hányd le magadról a földet,
és fojtsd a zongorába
a gyilkos zenészeket,
mert meggyilkolnak,
minden éneket,
mert meggyilkolnak ,
minden éneket…

*

Horváth Gyula 

Szakad ránk az idegenség

Szépséges nők kobraőlelésű

szerelme tesz e hideg földbe,

anyám, nézz rám!

húsomat falja az élet,

csontom jut csak a kutyatemetőnek.

anyám, nézz az égre,

Hold-lámpás göncölszekéren

csillag-rögös úton:

csontváz-daliák robognak értem,

drága anyám!

felhő-dunnás ágyából

Jézus is felkel,

záport sír a szeme,

szivárványsál a nyakába,

mennydörgést köhög

megfázott tüdeje,

könny-harmatos arca pusztaságán

tombol a sírás vihara,

árulókkal beültetett vidékre

többé nem jön haza,

nem jönnek haza

a kutyákként elkóborolt testvérek.

könnycseppnyi cinkék,

árva farkasok sem keresnek itt

menedéket.

szakad ránk az idegenség,

mint a hó,

öreganyánk nyugdíjait-nyugdíjait

bezsebelni jaj de jó,

álmaimban borotvákon fekszem véresen.

s az ég rongyaiból gyolcsot tép nekem

egy lány,

patakokat vérző testemet

hiába csavarja át:

szememig ér el

a gyöngymelleit nekem rejtegető

cigánylány jóslata,

akit gyászos falevél-távirattal

értesít rólam.

*

Horváth Gyula 

Panasszal teli szájjal

Még mindig lombzúgást

hallok a hajadban,

erdők csapkodó ágát,

és szeptember fáradt aranyában,

megvillan arcod a levelek tükrében,

minden magányomban te ácsorogsz

panasszal teli szájjal,

és hosszú, szomorú hajadban

beborulni látom az eget,

semmi helye

nem maradt benned az élőknek,

s igen elszántan ülsz

időm kis szobájában,

hiába vetek neked puha ölelést

karomon,

hiába takargatom a válladat

könnyű kedvességgel:

lényed minden sugara

a földbe irányul,

s nincs élő szerelme,

aki téged tőle elszeretne,

és mégis várlak én,

bundás hópelyheket ígérek neked

a télből,

és annyi születést bánatos méhednek,

órákon át nézem az eget,

hajszálaid hosszú sínein

gördülnek felém az esőcseppek:

gyönyörű utasai a mindenségnek,

s mint az első es utolsó

éjszaka hálótársai

mennek a végtelen millió útján

ma még minden éjjel

a vállad mellett álmodok,

s a hízelgő elmúlásnak

nem ígérhetek

egy perc randevút sem.

*

Horváth Gyula 

Anyák

Fülem ajtajánál énekeltek

karácsonyi éneket,

ti kócos hajú anyák,

miattatok indultam útnak

sorsom erdőjébe,

ahol kígyóveszély sziszeg rám,

miattatok vagyok úton,

mert a nyár fecskenapjai

a viharokat brummogó

jegesmedve-tél elől

Délre szálltak,

ne sírjatok,

ha éjszakátok éhen fekszik le,

és mókusgyermeketek

faág-karotokon

nyugtalanul ugrál,

ne üssétek:

mondjatok neki mesét

a hegedülő tücsöklegényről,

az ablakotok alá kukorékolni

járó kakasvirradatról,

akkor talán elalszik,

és nem érti meg,

hogy a sorsotok mélységes mély

vizébe fürödni járó hattyúórák

miért szállnak zokogva az égen.

*

Horváth Gyula 

Földkereszt

Ne sírj kedvesem, ne sírj,

ha házunkhoz holtak járnak el,

ne sírj kedvesem, ne sírj,

ha népek gyászkoszorúja lesz az ég,

s az árva lovak

zokogva teszik le terhüket,

mert ez a Földkereszt újra porrá ég,

ne sírj kedvesem, ne sírj,

ha farkasok könnyeznek a télben,

üzenj nekik madárszéllel:

vacsorára jöjjenek el,

mert szívemet ássák, hantolják,

s beletemetnek kígyót, békát, vizet,

fényt, virágot, sötétséget,

kedvesem, kedvesem,

kérd a szerelmet:

tiszta lepedőhasát terítse alám:

sokáig ne várjon,

mert koporsócsónakunk

nem kel át soha

e parttalan óceánhalálon,

kedvesem, kedvesem,

szívemet ássák, hantolják,

virágok jajgatnak a réten,

sziromkönnyük zivatar

a fejfaházak tövében,

kedvesem, kedvesem,

a felhő selyem szemfedél,

villámszögek nyomulnak a földbe,

mintha koporsóházunkat szögelnek le,

hát fogóddzunk erősen

egymás szívébe,

mert csak így maradunk élve

e koponya-zivataros időben,

hazám, kedvesem,

méhedben ha kígyó terem:

öld meg!

s te Istenem

házamat, kedvesemet,

segítsd meg,

hogy ismerjen gyermek anyát,

hogy tudja meg

az ész, a szív, a szerelem,

hogy kell óvni, szeretni

egy HAZÁT.

*

Horváth Gyula 

Végtelen sodrásokban

Látod, most van orgonavirágzás,

mintha az arcod bomlana ki

illatosan az ágak öleléséből,

télen hópehely képiben néztél rám

élő elevenen,

esteledik már,

zuhanó függönyök idézi hajadat

minden ablaknál,

s az erkélyeken száradó blúzok

mind a te karodra vágynak,

tudom, egyre világosabb,

hogy már csak a képzelet

öltöztet ilyen tüneményesen,

igen szűkre szabott világ jutott

fiatal hajszálaidnak,

amiben naponta matat a képzelet,

mintha kivilágítva látnám

minden emlékhelyünket. . .

s ami naponta történik velem:

minden odaigyekszik,

nehéz az élő sorsa…

sárral keveredik utolsó kincsünk

a szeretet,

s mintha ránk parancsolt volna az idő:

nem mozdulhatunk

az éjszaka szűk fogdájából,

vibráló, mozgó jelek vagyunk

egy kijelölt rövid pályán,

s az olvadt arany nyárban

lényünk mint próba

igazolja halovány létezésünk,

mert akarlak szeretni téged idő,

emlékek selymére hajtani arcom

akarom,

szépséges, gyönyörű anyag a hús,

s ha magadra vettél idő:

hordanod kel arcom

ha végtelen sodrásokban, akkor is,

szerelemtől terhes szívemet

várják a csodák, a csalódások,

annyin legyen fényből,

mint sötétből, ne kerüljek magasra,

de mélyre sem,

hogy az orgonavirágok elérjék arcom,

mert emlék még az emlék,

és hajszálaim elérnek az élők hajához,

es randevúra vár

egy gyönyörű tünemény,

karjából patakzik az ölelés

s a két test gyönyörű találkozását

soha nem felejtheti a harmadik,

kinek újra menni kell

e kijelölt rövid pályán,

s az olvadt arany nyárban lénye,

mint próba igazolja halovány létezését.