Győri Farkas Miksa

Az első túrázó magyar cigány, aki sikereket aratott Amerikában. Győri Farkas Miksa 1829. március 8-án született Győrött. Nagyapja a híres Bihari János volt, akit Kazinczy Ferenc is a „magyar verbunkos tánczene vitathatatlanul egyik legnagyobb költőjének” nevezett. Édesanyja Bihari Magdolna, apja, Farkas József, aki egyes újságcikkek szerint szintén jeles cigányprímás. Apja korán meghalt, Farkas Miska az ő hegedűjével próbálta eltartani testvéreit és anyját. Árva gyerek létére úgy nőtt fel, mint a mezők lilioma, jó Isten nevelte, őrizte. Nyolc éves sem volt, amikor úgy elleste az öreg cigányok fogásait, hogy a fölöttébb féltékeny banda elűzte őt Győrből, nehogy a fejük fölé nőjön. A gyerek elment falura, gyerekbandát alapított s azzal pipálta le a kenyéririgy öregeket. 1846-47 körül Pozsonyba került bandájával, ez idő tájt több cigányzenekar is muzsikált az országgyűlésen tartózkodó uraknak. A bandák legtöbbje azonban „elnémetesedett”, és csak kevesen játszottak magyar zenét. Farkas Miskáékat Csernovics Péter Temes megyei földesúr vette pártfogásba, aki  Széchenyi Istvánnak és Teleki Lászlónak is bemutatta őket. Sokat muzsikáltak nekik, de előfordult, hogy Kossuth Lajosnak és Batthyány Kázmérnak húzták. Az 1848 –as szabadságharcban az ostromlott Komárom vitézeit vigasztalta, lelkesítette muzsikájával. Azután úrilányt vett feleségül – Flatz József főerdész lányát. 1850. március 8-án a párizsi cigányok egyesített zenekarával lépett fel a Redoute-ban. 1857-ben Varsóban, majd Pétervárott, a 60-as években olasz városokban szerepelt. 1862-ben Hannoverbe kapott meghívást. 1863-ban zenekara feloszlott. 1875 májusában Amerikában is megfordult. Hazaérkezése után megbetegedett, a társulat vezetését átadta Farkas Lajosnak. 1884-ben a zenekar egy újabb európai turnéjáról cikkeztek a lapok, melyen Miska újra részt vett. Ehhez az utolsó úthoz kapcsolódik egy legenda, miszerint Berlinben egy német zenekarral együtt léptek fel, akik csodálták, hogy Farkasék órákig játszanak operákat kotta nélkül. A meglepetés csak akkor lett nagyobb, amikor a németek által játszott darabot, első hallás után, elsötétített teremben hiba nélkül visszajátszotta a magyar banda.

Forrás:

https://www.gyorikonyvtar.hu/gyel/index.php/Farkas_Miska

https://www.gyoriszalon.hu/news/4958/61

 

Amerikai Magyar Népszava, 1938. március