Bódi Barbara BoBa

Bódi Barbara Boba

Képzőművészet

Mestreimnek Nagy B. István és Földi Péter Munkácsy-díjas festőművészeket tartom, akiknek tanítványa voltam az EKE művészpedagógus képzésén. Művészi látásmódjuk és szellemiségük meghatározóak önkifejezésemben. Továbbá Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész kurzusain is részt vettem, illetve Baska József és Rényi Katalin Munkácsy-díjas képző-, és iparművészek magániskolájában is fejlesztettem vizuális ábrázolásmódomat.
Munkatervem: BoBa Art Nouveau: A Szecesszió stílusának XXI. századba ágyazott átértelmezése olyan "BoBás" módon. Az eddigi kísérleteim összességének izgalmas játéka jelenik meg látványos színekben oldott izgalmas dinamikával, melyben az antikvitás mélységeinek értékével rajzolódnak ki alakjaim barnás, realisztikus üzenetei. Látványos sorozatok összefüggő üzenetiséggel a színhatások kavalkádjában ölelkező antik szentek halvány felvillanásával.
„A művészet az angyalok összeesküvése a világ feje fölött.” Ebben az összeesküvésben én az ecsetemmel veszek részt, keresve a látott dolgokon túli magasabb rendű valóságot. A természet megismerése és tökéletessége megújuló rácsodálkozással segít vizuálisan érzékelni a legfőbb Mester alkotásait. Inspiráló hatással van rám az, hogy mindenből végtelenül sok van. Így mondanivalóm, kifejezésem jellege és technikai háttere az érzéseim és megtapasztalásaim során folytonosan változnak. Egy végtelen tárházból csipegetem ötleteim, melynek része vagyok magam is, mert az emberből is végtelenül sok van - s itt nemcsak a színére gondolok, hanem a lelkének rezdülésére is. Mielőtt befogadnám az Alkotó inspiráló teremtéseit, elsőnek bent keresek, mert belül minden megvan. „Te vagy a világ, s a világ benned válik valóra”
Iskolák
Jelenleg: ELTE Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program
Egyetem (ma), 2002. Eszterházy Károly Egyetem
• Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
1999, állami
Magyar Köztársasági Ösztöndíj

• Korábbi művészeti ösztöndíj
1998, Eszterházy Károly Egyetem
Kiemelkedő tehetségekért ösztöndíj

• Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
1995, Budapest Főváros
Budapest Ösztöndíj Program