Partners Hungary Alapítvány

A Partners Hungary Alapítvány (www.partnershungary.hu) 1994-ben jött létre és jelenleg is független magyar civil szervezetként működik. A Partners Hungary Alapítvány jövőképe egy sokszínű, elfogadó, nyitott, a környezetével és a természettel harmóniában élő társadalom, amely képes integrálni a különböző kultúrák értékeit, a személyes és társadalmi szinten egyaránt, és amelyben az esélyegyenlőséget megteremtő struktúrák mindenki számára biztosítottak az önmegvalósításhoz. E cél teljesülése érdekében az Alapítvány küldetése az együttműködés kultúrájának megteremtése és elterjesztése, valamint a konfliktusok megelőzése és kezelése.

Az Alapítvány fontosnak tartja az együttműködő struktúrák kialakulását, a demokratikus modellek, probléma-kezelési módszerek elterjedését, a konfliktusok megelőzését, tárgyalásos úton való, erőszakmentes megoldását, a változások hatékony menedzselését, és mindezeken keresztül a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javulását.

A Partners Hungary Alapítvány tevékenységének célcsoportjai a civil, az állami és az üzleti szféra, különösen a konfliktushelyzetben lévő, illetve diszkriminációt elszenvedő csoportok és egyének.

Az Alapítvány, stratégiájának megvalósulása érdekében a következő területeken fejti ki tevékenységét:

Roma integrációs programok

Célunk a roma integráció elősegítése helyi, regionális és országos szinten a roma közösségen belüli valamint a kisebbség és a helyi többségi társadalom közötti kommunikáció és az erre épülő együttműködés fejlesztése révén.

Női esélyegyenlőségi programok

Cél a társadalmi nemek esélyegyenlőségének megteremtése, a nők közéleti, munkahelyi, közösségi szerepvállalásának elősegítése.

Mediáció

Célunk a mediáció és az alternatív konfliktuskezelés módszerének megismertetése és széles körű elterjesztése.

CSR

Vállalatok Társadalmi Felelősség Vállalása (részstratégia-tervezés, folyamatsegítés, szektorközi együttműködések elősegítése).

Képzések, tanácsadás, változás menedzsment

Az alapítvány alaptevékenységének részeként akkreditált, és egyéb képzéseket, illetve tanácsadást biztosít szociális szakembereknek, köztisztviselőknek, pedagógusoknak, az állami, önkormányzati, üzleti és a civil szektor képviselőinek (többek között – a teljesség igénye nélkül – az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: szervezetfejlesztés, stratégiai tervezés, csapatépítés, kooperatív tervezés, érdekérvényesítés, esélyegyenlőségi tanácsadás).

TÁMOP 5.5.4. projektben való közreműködés

A program tartalma – romák médiaábrázolásának megváltoztatása – szorosan kapcsolódik az alapítvány missziójához, az együttműködés kultúrájának fejlesztéséhez, hiszen ez csak kisebbség-többség, különféle szakmai megvalósítók (médiumok, civil szervezetek, stb) együttműködésével valósulhat meg.

A Partners Hungary Alapítvány az esélyegyenlőségi stratégiai terület keretében megvalósított tevékenységei hatékony, egymást erősítő összekapcsolására törekszik. Ebben kiemelt jelentőségű a munkáltatók esélyegyenlőségi gyakorlatának és szemléletének fejlesztése a kiemelt célcsoportokra (romák és nők) fókuszálva. Az átfogó roma integrációs programok keretében a munkaerőpiaci helyzet javítása, a foglalkoztatás, valamint az oktatás területén jelentkezik igény a fejlesztési, stratégiai szintű programokra, ezért ezen a területen a tevékenységek új irányainak meghatározását tűzte ki az Alapítvány stratégiai célul. A program keretében megvalósítandó, roma célcsoport képzése és foglalkoztatása szervesen illeszkedik az alapítvány stratégiai céljaihoz, a média területén történő képzés és foglalkoztatás – egy korábban, általunk támogatott roma média gyakornoki programtól eltekintve – új terület számunkra. E területen a szakértelmet a konzorciumi partner és az együttműködő partnerek  „szállítják”.

Az Alapítvány célcsoportjai között mindhárom szektor szerepel, horizontális célként a szektorok együttműködésének generálása olyan prioritás, amelyet minden tevékenység keretében hangsúlyozunk. A program a szektorok közötti együttműködések fejlesztésére a média területén, mely hozzájárul a romák társadalmi integrációjának előmozdításához, a romák társadalmi megítélésének javításához.

A projekt megvalósítás a szektorközi együttműködés új területét jelenti számunkra, annyiban, hogy a két konzorciumi partner (non-profit szervezetek) és az együttműködő szervezetek ( for-profit szervezetek) munkáját kell hatékonyan összehangolni, s a projekt során felmerülő döntések meghozatalába a különböző érdekcsoportokat bevonni, beleértve az A komponensben résztvevő 12 roma fiatalt.

www.partnershungary.hu