Program leírás, támogatók

 

 

Kerék-Párbeszéd

 

 

 

Rövid távú célok:

• A programba bekerülő 14 település  szegregátumában  élő kerékpár-tulajdonosok védelme az indokolatlan büntetésektől.

• A szegregátumokban legalább 3 fős Közösségi Akciócsoportok (KACS) szervezése.

 

A társadalom peremén élőknek a szegénység mellett, a kiszolgáltatottsággal az előítéletekkel, és az ismeretek hiányával kell megküzdeni a mindennapokban.

Évek óta komoly társadalmi feszültséget okoz a "rendőrség és a romák viszonya".

Tény,hogy sok esetben a romákat sokkal többször bírságolják meg a kerékpárok nem megfelelő felszereltsége miatt. (forrás: személyes közlések és az RSK tényfeltáró hírei) Sok esetben hiányoznak azok a közlekedésbiztonsági eszközök, mint lámpa,láthatósági mellény, fényvisszaverő stb., amelyek okot adhatnak a rendőri szerveknek a bírságolásra. Ezek a büntetések, az amúgy is  nagyon kevés pénzből élő családoknak, az erejükön felüli terhet okoznak a hétköznapokban.

Alapítványunk  tervei szerint, pótoljuk azokat az eszközöket amik hiányoznak a kerékpárokról, illetve közösen hozzuk a kerékpárokat olyan állapotba amivel a biztonságos közlekedést biztosítani lehet. Ebben a “műszaki vizsgáztatásban” igyekszünk a rendőrség  képviselőjével közösen kiállítani egy  “bizonyítványt”, ami a biztonságos közlekedésre jogosít fel. Ettől a közös “vizsgától” amit a rendőrség, az alapítvány,és a kerékpár  tulajdonosokkal  közösen hajtunk végre azt várjuk, hogy csökkenjek illetve az adott településeken megszűnjenek az ilyen típusú bírságolások. Egyrészt, mert a rossz műszaki állapotra már nem lehet hivatkozni, másrészt szándékunk a rendőrséggel minél magasabb szinten együttműködést  kötni, hogy a program ideje alatt egy folyamatos kommunikációt folytatunk a hatósággal. Bízunk abban, hogy szakértői közreműködéssel sikerül normális párbeszédet kialakítani a hatóságokkal.

Fontos feladatnak tartjuk a szegregátumokban élőket megtanítani a jogaik és kötelezettségeiknek érvényesítésére. Ehhez milyen eszközök állnak rendelkezésükre, kihez, milyen esetben tudnak fordulni. Milyen ereje van a nyilvánosságnak akár ezekben az esetekben. Setét Jenő több éves jogvédői gyakorlata illetve  Joka Daróczi János  több évtizedes médiamunkássága, reményt keltő lehet ennek a  társadalmi ügynek a  mikrószintű megoldásában, illetve  egy használható pilotprogram megvalósítására.

A kerékpár szerelés csak a kapcsolatfelvétel, amin keresztül közösségekkel  az első találkozás kialakul. Biztosak vagyunk abban, hogy számtalan megoldatlan problémával fogunk ezután még találkozni. Ezek között a munkanélküliségtől kezdve az iskolai szegregációig  minden előfordul. Természetesen nem hisszük azt, hogy ezeket a problémákat Budapestről az alapítványunk tudja megoldani. De hiszünk abban, hogy  sikerül egy jól működő közösség alapjait lerakni, akik a saját sorsuk jobbítása érdekében, elindítanak egy közös gondolkodást és cselekvési sort. Ehhez az alapítványunk igyekszik a meglévő ismereteket átadni illetve  külső segítőket bevonni a közös munkába. Társadalmi szolidaritást és figyelmet kérve a leszakadó vagy már a társadalomból kizuhant egyének, közösségek számára.

 

 

http://norvegcivilalap.hu

http://okotars.hu