A képzésről...

A Partners Hungary Alapítvány ez évben – konzorciumi együttműködés keretében – sikeresen pályázott a TÁMOP 5.4.4. AVEN (gyertek) – AMENCA (velünk) – roma médiagyakornoki programra, amely Európai Uniós támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósul meg. A projekt két pillérre épül, amely egyrészt roma fiatalok médiaképzését, majd azok elhelyezkedését tűzi ki célul a média több területére. Ez jelenti egyrészt a munkanélküli roma fiatalok felkészítését a szakmai bizonyítvány megszerzésére, választhatóan: újságíró I. (OKJ 54 321 01 0010 54 03), rádióműsor-szerkesztő munkatársa (OKJ 54 321 01 0100 52 03) , illetve televízióműsor-szerkesztő munkatársa (OKJ 54 321 01 0100 52 04) végzettséggel.

Alapítványunk főként a lapkészítés terén jártas oktatók szakmai tapasztalataira építve, főként a média egyes szakterületei számára kíván gondoskodni – roma fiatalok személyében – az utánpótlásképzésről. Oktatásunk színvonalának garanciája a neves közéleti személyekből-, a média és a felsőoktatás terén már bizonyítottan is a legjobbakból álló oktatói kör. Tudásuk és tapasztalatuk átadása mellett figyelemmel kísérik és segítik hallgatóink pályakezdő lépéseit.

A tanfolyam magas, külön-külön is 400-on felüli óraszáma egyedül álló gyakorlatot tud biztosítani a résztvevőknek mintegy 4 hónapos időtartamban a média vezető szerkesztőségeiben, stúdióiban. A gyakorlatot biztosító médiumok között szerepel a Magyar Televízió, a Magyar Rádió, az MTI, a Független Hírügynökség, melyek a program keretében 4 hónapos továbbfoglalkoztatást is vállaltak.

A képzésben 14 fiatal vesz részt, akik hazánk különböző távolságra lévő lakhelyüket is hátra hagyva vállalták a heti 4 alkalommal, napi 8 órában folyó budapesti képzést, de egyben élvezve a program keretében részükre biztosított támogatásokat. Az elméleti és gyakorlati tantárgyak között a közismereti órák éppúgy megtalálhatóak, mint a szakmai tudást nyújtóak. A biztos tudás elsajátítása érdekében a résztvevők mind tantárgyi-, mind pedig modulvizsgákon bizonyítják alkalmasságukat a kívánt szakma iránt. Ezt követően a végső megmérettetésre a szakmai vizsgán kerül sor, amikor a közel egy éves elméleti és gyakorlati ismereteikről egyaránt számot kell adniuk, vizsgabizottság előtt.

A tét pedig nem kicsi, hiszen itt dől el, kik a legjobbak, kik azok akik bizton számíthatnak a gyakorlati helyszín által felkínált továbbfoglalkoztatásra, avagy kiemelkedő munkájuk gyümölcseként, saját – ez idő alatt – kiépített kapcsolataira támaszkodva láthatjuk-, hallhatjuk majd őket vagy az újságok hasábjain olvashatjuk írásaikat.