Diákok

A projektbe 12 fő regisztrált munkanélküli státuszú, legalább érettségivel rendelkező roma fiatal bevonását vállaltuk.

A kiválasztási folyamat 3 szakaszból állt:

 1. Pályázati felhívásra érkezett anyagok formai bírálata (LINK, táborifilm PEJ1)

  A pályázati felhívásra 102 pályázat érkezett.

 2. Telefonos interjú

  Telefonos interjú 54 fővel készült.

 3. Kiválasztó tábor (2010. augusztus 6-8.)

  Résztvevők: 30 fő.

A kiválasztó tábor értékelését követően 12 fő jutott be támogatott (a projekt költségvetésének terhére) formában a programba, 2 fő tartaléklistán szereplő résztvevő nem támogatott formában (az alapítvány finanszírozásában) vesz részt a képzésen.

A támogatott résztvevők közül 8 fő konvergencia régióból és 4 fő Közép-Magyarországi Régióból érkezett.

A kiválasztási folyamat során a projektben elvárt feltételeknek történő megfelelésen túl arra fókuszált a konzorcium, hogy a média iránt valóban érdeklődő és a képzési irányok valamelyikére alkalmas résztvevők kerüljenek a programba. A szakmai alkalmasság vizsgálata és mérése hangsúlyos szerepet játszott a kiválasztás során. A szakmai alkalmasság mérése alapján elmondható, hogy több jelentkező rendelkezett szakirányú képzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel. Ezt a szempontot nem tartottuk prioritásnak, viszont tapasztalataink azt mutatják, hogy az elhelyezkedés esélye is nagyobb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára.

A projekt résztvevők számára a programszerződésben is rögzített juttatásokat biztosítunk a képzés ideje alatt:

 1. megélhetési támogatás
 2. étkeztetés biztosítása
 3. Konvergencia régióból érkező résztvevők számára lakhatási hozzájárulás,

A konzorcium fakultatív képzési és gyakorlati lehetőségeket is biztosít a program keretében a résztvevők számára szakmai felkészültségük érdekében:

 • ARC Művészeti és Szolgáltató Kft-vel megvalósult együttműködés keretében forgatási napon vettek részt a hallgatók a 2010. ARC Plakát kiállításon, melyen forgattak és filmeket készítettek. Az anyagok megtalálhatók a www.arcmagazin.hu internetes felületen
 • Roma identitást erősítő kurzus – 6 alkalom pénteki napokon, amelyet Bernáth Gábor tart a résztvevők számára.
 • Részvétel a Mediawave fesztiválon: (2010. november 5-7.) – bekapcsolódás a szekciók munkájába, filmforgatás lehetősége. A fesztiválon két hallgató filmje (Csontos Ferenc és Balázs Viktória) közönségdíjat kapott. http://mediawavearchivum.hu/index.php?kat=444&modul=filmek&nyelv=hun linken megtalálható.
 • Szervezett  klubfoglalkozás, amely heti rendszerességgel pénteki napokon valósul meg. Első alkalom: 2010. november 12. 18.00 – "Sikeres romák"  Azaz   kik vagyunk mi  címmel.
 • ATRista Kulturális Magazin készítése: a hallgatók közösen elkészített magazinja. Amely amellett, hogy a hallgatók képzésében egy gyakorlati munka volt, a csoport kohéziót erősítő megmozdulás is volt egyben.